§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym pavlova.pl

2. Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego
Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: 
Sprzedawca – LINGITEX sp. z o. o. z siedzibą przy ul. JANA DŁUGOSZA 59-75 /1-87, 51-162 Wrocław, Polska, 
NIP 8971887636, REGON 38795016700000
e-mail: [email protected]
Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
Sklep – serwis internetowy pod adresem pavlovalingerie.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, formę dostawy, formę płatności, dane Kupującego oraz miejsce wydania rzeczy, mające na celu zawarcie umowy.
Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Dowód zakupu – rachunek lub faktura VAT
Dostawa – usługa przewozowa realizowana przez przewoźnika.
Otrzymanie towaru – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Płatność – metoda zapłaty za zakupione produkty i ich dostawę.
Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie wyboru Kupującego.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
Prawo konsumenckie – obowiązujące normy prawne, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., z późniejszymi zmianami.
Newsletter– Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy:

4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie całego świata.

3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:

  • wejść na stronę produktu, którym jest zainteresowany, wybrać rozmiar i ilość, wpisać wymiary indywidualne (opcjonalnie), następnie umieścić produkt w koszyka klikając przycisk „Dodaj do koszyka”
  • kliknąć ikonę koszyka i przejść do finalizacji zamówienia klikając przycisk „Zamawiam”
  • zalogować się korzystając z danych podanych przy rejestracji lub kontynuować zamówienie jako gość
  • wybrać miejsce dostawy produktu (podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia)
  • wybrać formę płatności (dostępne formy płatności: tradycyjny przelew bankowy / płatności online poprzez system PayU)
  • złożyć zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”
  • jeśli wybrałaś/-łeś przelew tradycyjny – pamiętaj żeby wpisać w tytule zamówienia *Numer Zamówienia (np #10444)*


4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

5. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

6. Średni czas realizacji Zamówienia na wymiar (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7-10 dni roboczych. Czas realizacji może ulec zmianie jeśli stan aktualnej kolejki zamówień przewiduje dłuższą realizację. O przedłużonym czasie oczekiwania Kupujący zostanie poinformowany mailowo. 


4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

5. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

6. Średni czas realizacji Zamówienia na wymiar (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7-10 dni roboczych. Czas realizacji może ulec zmianie jeśli stan aktualnej kolejki zamówień przewiduje dłuższą realizację. O przedłużonym czasie oczekiwania Kupujący zostanie poinformowany mailowo. ​
4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

5. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

6. Średni czas realizacji Zamówienia na wymiar (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7-10 dni roboczych. Czas realizacji może ulec zmianie jeśli stan aktualnej kolejki zamówień przewiduje dłuższą realizację. O przedłużonym czasie oczekiwania Kupujący zostanie poinformowany mailowo. ​
4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

5. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

6. Średni czas realizacji Zamówienia na wymiar (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7-10 dni roboczych. Czas realizacji może ulec zmianie jeśli stan aktualnej kolejki zamówień przewiduje dłuższą realizację. O przedłużonym czasie oczekiwania Kupujący zostanie poinformowany mailowo.​
4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

5. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

6. Średni czas realizacji Zamówienia na wymiar (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7-10 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia ze stanu magazynowego wynosi: 1-3 dni robocze. Czas realizacji może ulec zmianie jeśli stan aktualnej kolejki zamówień przewiduje dłuższą realizację. O przedłużonym czasie oczekiwania Kupujący zostanie poinformowany mailowo.  


7. Realizacja zamówienia polega na wyrobieniu projektu, szyciu i przygotowaniu produktów do wysyłki. 

8. Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej lub paczkomatowej wynosi 1-2 dni roboczych od dnia nadania dla przesyłki krajowej. Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych uzależniony jest od kraju destynacji.

9. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy zamówień Pavlova Lingerie zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić kupującego.§3. PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.​

2. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę PayU Spółkę Akcyjną z siedzibą z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. , wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887

3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

5. Kupujący nie będący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

6. W przypadku zamówień wysyłanych za granicę Polski akceptowana jest jedynie płatność z góry.

7. Produkty dostępne na stanie magazynowym które nie będą szyte na miarę, wysyłane są w ciągu 2 do 3 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem). W przypadku gdy kupujący wybierze sposób płatności kartą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

9. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 48 godzin od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

§4. DOSTAWA
 
1. Produkty zamawiane za pośrednictwem sklepu internetowego są dostarczane na terenie Polski oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.

2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Kupującemu w zakładce „Wysyłki i zwroty” w Sklepie. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:
InPost – Przesyłka kurierska
Paczkomaty InPost
List polecony priorytetowy dla dostawy poza granice Polski
DHL – Przesyłka kurierska dla dostawy poza granice Polski

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę . Czas doręczania Produktu przez przewoźnika jest dodatkowym czasem transporu.
 
4. Koszt dostawy jest darmowy dla zamówień powyżej 499 złotych, na terenie Polski.
 
5. Sklep nie bierze odpowiedzialności za przedłużenie się czasu dostawy produktu, wynikającego z winy przewoźnika.
 
6. Zamówienie do krajów Unii Europejskiej to koszt 30-60 zł przez Pocztę Polską.
 
7. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 
8. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 
9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 
10. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 
§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT, WYMIANA, REKLAMACJA

1. Większość produktów sprzedawanych na pavlova.pl klasyfikuje się jako przedmioty użytku osobistego. Oznacza to, że nie mogą one zostać zwrócone, jeśli zostało z nich zdjęte ochronne opakowanie, folia lub inne elementy zabezpieczające. Nie przyjmujemy również produktów noszących ślady użycia (białe ślady na gumkach, ślady kosmetyków, zapach mydła lub innych środków czyszczących, zapach papierosów), plamy, zabrudzenia oraz zahaczenia materiału powstałe po odbiorze produtku.

2. Zwrotowi nie podlegają części źle zamówione przez klienta oraz pończochy.

3. Wszystkie produkty które zostały uszyte pod indywidualne zamówienie klienta, na wymiar i nie podlegają zwrotom. Sklep uznaje wymiany na inny produkt lub darmowe poprawki.

4. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru.
 
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy trzeba złożyć na formularzu w ciągu 14 dni drogą mailową lub wypełnić formularz i włożyć do pudełka z produktem. Formularz zwrotu jest wysyłany przez Sprzedającego do Kupującego mailowo po wysłaniu zamówienia.
 
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy na adres: Lingitex sp. z o.o., ul. Jana Długosza 59-75, klatka A, piętro 4, lok. 6, 51-162 Wrocław za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do Paczkomatu na adres WRO42N, [email protected] +48 504 372 499
 
7. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie nieużywanym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty odbioru zamówienia.
 
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu, zwróci Klientowi wartość wszystkich zwróconych produktów.
 
10. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 
11. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 
12. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

13. Konsument ma prawo dokonać wymiany części lub wszystkich zamówionych produktów na inny rozmiar lub inny produkt jeśli produkt nie był używany/prany i nie posiada śladów użytku (plamy, białe ślady mydła czy innych środków czyszczenia, kosmetyków, rozciągnięte czy zdeformowane gumki).

14. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady (rękojmia) na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym.

15.  Konsument składając reklamację/zwrot ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego który został dołączony do zamówienia/ przesłany drogą mailową.

16.   W przypadku Reklamacji Pavlova Lingerie zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji.

17. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

18. Otwieranie paczek wysłanych w celu zwrotu lub wymiany jest nagrywane w celu potwierdzenia otrzymania konkretnej paczki od konkretnego klienta. W przypadku gdy zwracany lub wymieniany produkt nie odpowiada wymaganiom opisanym w niniejszym regulaminie, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi w zwrocie/wymianie/poprawce.

18. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 
19. Zwroty prosimy wysyłać na adres: Lingitex sp. z o.o., ul. Długosza 59-75, klatka A, piętro 4, lok.6, 51-162 Wrocław za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do Paczkomatu na adres WRO42N, [email protected] +48 504 372 499

§6. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
 
1. W przypadku, gdy klient chce anulować zamówienie musi skontaktować się mailowo [email protected]

2. Zamówienie produktów dostępnych na zamówienie może zostać anulowane tylko i wyłącznie, gdy nie zostanie rozpoczęte przygotowanie produktu do wysyłki, w ciągu 2h od złożenia zamówienia.​ Zamówienie produktów dostępnych na stanie magazynowym może zostać anulowane tylko i wyłącznie, gdy nie zostanie przekazane jeszcze do realizacji w ciągu 24h od złożenia zamówienia.

§7. ZMIANA REGULAMINU

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o wszelkich zmianach Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed zmianami Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§8. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Pavlova Lingerie zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie. Przeprowadzania oraz odwoływania promocji na stronach sklepu.

2. Promocje, kody promocyjne oraz zniżki nie podjegajom łączeniu.

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym Pavlova Lingerie.

3. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego www.pavlova.pl w zakresie prezentacji i realizacji zamówień należy kierować odpowiednio na adres e-mail: [email protected]

Zacznij pisać i naciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Lista oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Zostaw poniżej swój prawidłowy adres e-mail.